ZESPÓŁ SZKÓŁ W POPOWIE GŁOWIEŃSKIM


Idź do treści

Menu główne:


Informacje o obiadach


Koszt jednego obiadu:
Mała porcja - 2,49zł - dzieci przedszkolne
Duża porcja - 3,50zł - dzieci szkolne

ZASADY ZAPISU NA OBIADY I ODPŁATNOŚCI

Zapisy na obiady dokonuje się przynajmniej jeden dzień przed rozpoczęciem żywienia.

Kartę Zgłoszenia Dziecka na Obiady można pobierać od p. Izabeli Zawadzkiej

Wpłat należy dokonywać w sekretariacie szkoły. - do dziesiątego dnia każdego miesiąca.

O rezygnacji z korzystania z obiadów należy powiadomić wychowawcę lub sekretariat szkoły z tygodniowym wyprzedzeniem.

Za niewykorzystane obiady zwracana jest równowartość tylko w przypadku zgłoszenia nieobecności do wychowawcy lub do sekretariatu szkoły (telefonicznie lub osobiście) od następnego dnia po zgłoszeniu nieobecności.

Wykupywanie jednorazowe obiadów jest możliwe tylko w ramach wolnych obiadów (obowiązuje wówczas odpłatność w dniu spożywania obiadu)
WSZYSTKICH CHĘTNYCH
ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA
Z SALI GIMNASTYCZNEJ

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SALI GIMNASTYCZNEJ
pobierz...
Powrót do treści | Wróć do menu głównego